Tuki

MySQL

Yleistä MySQL-tunnuksista

Tietokanta sijaitsee tietyllä palvelimella ja sitä käytettäessät tulee host-osoitteena käyttäälocalhostia joka on ainoa sallittu osoite mistä tietokantaan saa yhteyden Portti on oletusportti eli 3306.

Yhteyden muodostaminen tietokantaan komentoriviltä

Ota ssh-yhteys palvelimelle ja anna komento:
mysql -u tunnus -p
Komennon antamisen jälkeen kysytään tietokannan salasanaa.

Salasanan vaihto

Salasanasi vaihdat shellissä komennolla:
mysqladmin -uusername -psalasana password 'uusi salasana' tai SQL:ssä set password = password("uusi salasana");

PhpMyAdmin

phpMyAdmin löytyy osoitteesta https://ssl.zerodistance.fi/phpmyadmin/ ja sillä voi vaihtaa salasanaa, käsitellä tietokantaa graafisessa muodossa ja ottaa varmuuskopion.